[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การนิเทศการสอนพื้นฐานการอ่านและเขียนคำภาษาไทยของครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

เจ้าของผลงาน : นายนพดล เที่ยงธรรม
เสาร์์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 595    จำนวนการดาวน์โหลด : 249 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง           การนิเทศการสอนพื้นฐานการอ่านและเขียนคำภาษาไทยของครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ผู้วิจัย             นายนพดล  เที่ยงธรรม
ปีที่วิจัย           2560
โรงเรียน          เทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลเมืองชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
                   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 
บทคัดย่อ
 
         การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการสอนพื้นฐานการอ่านและเขียนของครู                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 พัฒนาความสามารถการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ด้วยการนิเทศแบบมีส่วนร่วมภายในโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ตามวงรอบการบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง คือ (1) การวางแผนการสอนร่วมกัน (2) การสังเกตการณ์สอนร่วมกัน (3) การวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนร่วมกัน (4) การปรับปรุงการสอนร่วมกัน โดยกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ ครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 6 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 91 คน
          เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอนแบบมีส่วนร่วม คือ (1) เอกสารแนวทางการสอนพื้นฐานการอ่านและเขียนภาษาไทย 9 ขั้นตอน (2) แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนและเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านและเขียนภาษาไทย แบบ ถูก-ผิด
          วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคิดเลข เพื่อคำนวณหาร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( )                    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าคุณภาพการสอน (C.V.) และค่า t (t-test)
          ผลการวิจัย  พบว่า
  1. คุณภาพการสอนการอ่านและเขียนภาษาไทยของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อยู่ใน
เกณฑ์ดี-ดีมาก
  1. คุณภาพการสอนเขียนภาษาไทยของครูชั้นประถมศึกษาปีที่  1 และ 3 อยู่ในเกณฑ์ ดี
และคุณภาพการสอนเขียนภาษาไทยของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในเกณฑ์ “ไม่เป็นที่น่าพอใจ”
  1. หลังการนิเทศการสอนแบบมีส่วนร่วมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถ
ด้านการอ่านและเขียนภาษาไทย “เพิ่มขึ้น” อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
 
 
  1. การนิเทศมีส่วนร่วมและเอกสารแนวทางการสอนพื้นฐานการอ่านและเขียนภาษาไทย 9
ขั้นตอน ช่วยให้ครูเตรียมการสอนได้ดี ครูมีกำลังใจ นักเรียนดีรับการปูพื้นฐานภาษาไทยตามลำดับและเรียนรู้อย่างมีระเบียบแบบแผน ฝึกทีละขั้น ไม่สับสนต่อการเรียนจึงอ่านคล่อง เขียนคล่อง เขียนหนังสือถูกต้องมีหัว พูดถูกต้องชัดเจน มีความสุขกับการเรียนอยากเรียน และผู้ปกครองชื่อมั่นต่อการสอนของครู การนิเทศการสอนแบบมีส่วนร่วมจะมีประสิทธิภาพควรได้รับความมือทั้ง 2 ฝ่าย คือ                    ผู้นิเทศกับผู้รับนิเทศจะต้องมีการสื่อสาร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในระบบคุณภาพ ประกอบด้วยการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การวางแผน (Plan-P) (2) การสังเกตการสอน (Do-D) (3) การตรวจสอบหรือหารวิเคราะห์พฤติกรรมการสอน (Check-C) (4) การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องการสอน (Action-A)
สรุปคุณภาพการสอนพื้นฐานการอ่านภาษาไทยของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 หลังทำการนิเทศการสอนแบบมีส่วนร่วมมีความสามารถเพิ่มขึ้นทุกคนคิด  ส่วนระบบการนิเทศการสอนแบบมีส่วนร่วมทำให้ครูสามารถเขียนแผนการสอน ครูมีขวัญกำลังใจที่มีผู้ติดตามดูการสอนและให้คำปรึกษา ครูกระตือรือร้นในการปฏิบัติการสอนเพิ่มขึ้น และนักเรียนมีความสุขและไม่เบื่อหน่ายการเรียน และการสอนพื้นฐานภาษาไทยตามลำดับ 9 ขั้นตอน ทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการปูพื้นฐานภาษาไทยตามลำดับธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอย่างมีระเบียบแบบแผน นักเรียนไม่สับสนต่อการเรียน จึงอ่านคล่อง เขียนคล่อง เขียนหนังสือมีหัว พูดถูกต้องชัดเจน อยากมาโรงเรียน และผู้ปกครองเชื่อมั่นครูเพิ่มขึ้น


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 19/ก.ย./2562
      การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 14/ก.ย./2562
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการปฏิบัติตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1/ก.ย./2562
      การพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 31/ส.ค./2562
      การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based Learning) 28/ส.ค./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ webkrutessaban@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป